Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen

selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

 

Læge Kristine Rasmussen, f. 1983.

Starter hos os  1.3.2016 og skal være her ½ år fast, her efter kommer Kristine ca 1 gang om måneden.
Kristine er ansat hos os som den del af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

Læge Astrid Robinson, f. 1976

Startede hos os d. 1.6.2016 og skal være her i 14 måneder.
Astrid er færdiguddannet læge i Tyskland i 2004, men har arbejdet som læge  i Danmark siden 2008.
Hun har en bred erfaring efter at have været ansat på mange forskellige  hospitals afdelinger og hos flere forskellige praktiserende læger. Ansættelsen hos os er den sidste før hun er færdiguddannet speciallæge i almen medicin.

 

Læge Linn Deleskog Spångberg, f. 1989

Starter hos os 1.3.2017 og skal være her i 6 måneder.
Linn er færdiguddannet læge fra 2016 og er ansat hos os som led i hendes kliniske basis uddannelse.
Hun har tidligere været ansat på forskellige medicinske afdelinger.