Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen

selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

 

 

Kristine Rasmussen, (f. 1983)

Starter hos os  1.3.2016 og skal være her ½ år fast, her efter kommer Kristine ca 1 gang om måneden.
Kristine er ansat hos os som en del af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

Emilie Pi Fogtmann, (f. 1990)

Er KBU læge og starter hos os d. 1.11.18 og skal være her frem til den 30.4.19.
Emilie har tidligere været 4 måneder på mave/tarmkirurgisk afdeling og 6 måneder på infektions medicinsk afdeling.

 

Ebba Elisabeth Mannheimer

Er KBU læge og starter hos os 5.2.19 og skal være her 31.7.19.

Ebba har tidligere arbejdet som lægevikar på neurologisk afdeling, og 1. halvdel af sin KBU på mave/tarmkirurgisk.