Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen

selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

 

 

Kristine Rasmussen, (f. 1983)

Starter hos os  1.3.2016 og skal være her ½ år fast, her efter kommer Kristine ca 1 gang om måneden.
Kristine er ansat hos os som en del af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

Emilie Pi Fogtmann, (f. 1990)

Er KBU læge og starter hos os d. 1.11.18 og skal være her frem til den 30.4.19.
Emilie har tidligere været 4 måneder på mave/tarmkirurgisk afd. og 6 måneder på infektions medicinsk afd.

 

Ebba Elisabeth Mannheimer

Er KBU læge og starter hos os 5.2.19 og skal være her 31.7.19.