Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen

selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

 

 

Lina Nyqvist (f. 1978)
Starter hos os 01/10/17 og skal være her i 14 måneder, som sidste del af sin speciallægeuddannelse.

 

Læge Kristine Rasmussen, f. 1983.

Starter hos os  1.3.2016 og skal være her ½ år fast, her efter kommer Kristine ca 1 gang om måneden.
Kristine er ansat hos os som en del af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

 Tine Thorkildgaard

Tine er KBU læge og skal være hos os til d. 1 november