Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen

selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

 

Nis Suppli (f. 1984)
Som del i Nis kliniske basisuddannelse starter han hos os d. 01/09/17 og er her i 5 måneder. Kommer igen d. 01/06/18 og er her i 2 måneder.
Nis er færdiguddannet læge fra 2012. Inden han startede hos os, har han arbejdet på en medicinsk hospitalsafdeling. Før dette har han lavet ph.d. om depression blandt kræftpatienter og arbejder fortsat én dag om ugen med sin forskning.  Bor på Amager med kone og tre børn.

 

Lina Nyqvist (f. 1978)
Starter hos os 01/10/17 og skal være her i 14 måneder, som sidste del af sin speciallægeuddannelse.

 

Læge Kristine Rasmussen, f. 1983.

Starter hos os  1.3.2016 og skal være her ½ år fast, her efter kommer Kristine ca 1 gang om måneden.
Kristine er ansat hos os som en del af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin.