Priser

Priser

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog nogle attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, man selv betaler.

Alle priser er inkl. moms

Ring eller skriv, hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser.

 

Sygesikringsgruppe 2:
Lægekonsultation: kr. 400,-
 Sygeplejerske konsultation:  kr. 200,-
Private attester ( inkl. moms):
Motorattest (husk gyldigt pasfoto): kr. 500,-
Dykkerattest: kr. 750,-
Attest ved afbestilling af rejse: kr. 520,-
Sygemelding betalt af arbejdsgiver: kr. 500,-
 Mulighedserklæring: kr. 500,-
Forsikrings attester ( ekskl. moms):
FP 220 Blodtryks- og lipidattest kr. 1000,-
FP 300 Begyndelsesattest kr. 1000,-
FP 350 Statusattest til forsikring kr. 1250,-
FP 360 Statusattest- Nakke og ryg kr. 1250.-
FP 401 Lægeattest ved nedsat arbejdsevne 1 kr. 1250,-
FP 410 Funktionsattest kr. 600,-
FP 420 Funktionsattest- Bryst og lænd kr. 1250,-
Private honorarer:
Spiral kr.500,-