Praktisk info

Billede 3

Praktisk info

Telefontid, dagligt kl. 9:15-12:45

Du har mulighed for på hverdage at kontakte klinikken telefonisk i tidrummet kl. 9:15-12:45

Tidsbestilling, genbestilling af fast medicin samt korte e-mail korrespondancer kan dog også foretages via klinikkens e-portal, se “selvbetjening” på

forsiden.

Telefonkonsultationer.

Klinikkens læger kan på skift træffes telefonisk i tidsrummet kl. 8:00-9:00.

Telefonkonsultationer bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt ved anmodning om hjemmebesøg.

Konsultationer.

Kun efter forudgående aftale.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8:00-15:00

Onsdag kl. 8:00-18:00

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort. Hvis

du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Du skal som udgangspunkt vælge ét emne til konsultationen. Såfremt der er tid til yderligere, varetages det under konsultationen.

Afbud

Afbud bedes så vidt muligt gives et døgn i forvejen pr. tlf. eller ved e-konsultation.

Hjemmebesøg.

Kun i begrænset omfang og efter forudgående aftale med læge i telefontiden kl. 8:00-9:00.

Udføres kun, når der ikke er mulighed for transport til klinikken.

Medicinbestilling.

Genbestilling af fast medicin kan ske ved telefonisk henvendelse i telefontiden eller via klinikkens e-portal, se “selvbetjening” på forsiden.

Genbestilling af periodisk medicin kan ske ved telefonkonsultation.

Udskrivelse af stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin foretages kun ved konsultation i klinikken, som anbefalet af

Sundhedsstyrelsen.

Prøvesvar.

Prøvesvar gives ved telefonisk henvendelse i telefontiden eller ved forespørgsel via klinikkens e-portal, se “selvbetjening” på forsiden.

Er der behov for uddybende information, bedes du bestille tid til konsultation.

Adgangsforhold.

Der er elevatoradgang til klinikken.

Adgang til elevatoren via brostensbelagt gård.

Handikapforhold.

Der er handikapvenlig adgang med handikapparkering, elevator og handikaptoilet i klinikken.

Henvisninger.

Henvisninger laves ud fra lægefaglig vurdering ved konsultation.

Der gælder samme regler ved sundhedsforsikringer og lignende.

Vagtdækning.

Vi dækker selv vagten i hverdagene indtil kl. 16.00.

Fra kl. 12.45 til kl. 16.00 er kontakt forbeholdt akut optået sygdom

Fra kl. 16.00 til kl. 8.00 samt i weekenderne kan man ved akut sygdom  kontakte regionens akut telefon på tlf nr. 1813.

Lægeskift

Vi har aktuelt lukket for tilgang. Forud for åbning vil dette blive annonceret på hjemmesiden.