Personale

0725_lægerne_0722-farve-charlotte-hammer-300x300

Helle Esby Schack
Sygeplejerske.

Uddannet sygeplejerske i 1990.

Helle har tidligere arbejdet på en afdeling med for tidligt fødte børn, dialyseafdeling og almen børneafdeling. Har en efteruddannelse som børnesygeplejerske. Har arbejdet som konsultationssygeplejerske siden 2005.

 

 

 

1118lægerne_013_farvefull-300x225

Annette Poulsen
Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske fra 1983

Annette har været ansat hos os fra 1. maj 2014 og har tidligere været ansat i flere år  hos en anden praktiserende læge. Hun har udover sin erfaring fra almen praksis  en bred erfaring fra   tidligere ansættelser på  bl.a. børneafdeling  og psykiatriske afdelinger.

 

 

Lea Krog Larsen 

Uddannet Sosu assistent fra 2016

Lea er ansat som lægesekretær fra d. 1.4.17 og vil primært  være i receptionen.

 

 

Ingrid Ottesen Thorseth

Stud. Med.

Ingrid er Stud. Med og vil hjælpe os over sommeren i receptionen. Hun vil også fremadrettet komme og hjælpe en gang i mellem.