Læger

0725_lægerne_1092-farve-charlotte-hammer-300x300

Læge Louise Engell (f. 1973)
Speciallæge i Almen Medicin siden 2011. Gift. 3 børn.
Jeg har afsluttet min almen medicinske speciallægeuddannelse på Islands Brygge forud for åbningen af Lægerne på Bryggen. Jeg har tilegnet mig en bred faglig viden indenfor flere specialer i hospitalsregi samt års arbejde i almen praksis.

Susan Rosenberg von Scholten

Læge Susan Rosenberg von Scholten (f.1968)
Speciallæge i Almen Medicin siden 2004. Gift. 2 børn og 2 bonusbørn.
Jeg har siden 2005 praktiseret på Islands Brygge.. I perioden har jeg videreuddannet mig indenfor blandt andet idrætsskader, akupunktur, kommunikation, samtaleterapi, pædagogik og læring samt ledelse og samarbejde. Jeg har siden 2006 været tutor for yngre kolleger, og planlagt faglige kurser.

 

0752lægerne022-charlotte-hammer_farve-300x300

Læge Britta Forslund (f. 1974)
Speciallæge i Almen Medicin siden 2012. Gift. 3 børn.
Jeg er færdiguddannet læge fra Århus i 2002, og jeg har siden da opnået en bred faglig viden inden for flere områder. Den er bl.a. opbygget gennem uddannelsen til praktiserende læge, hvor jeg har været ansat på flere forskellige hospitalsafdelinger og hos flere praktiserende læger i hovedstadsregionen.

 

Lina Nyqvist (f. 1978)
Speciallæge i Almen Medicin 1. december  2018. Gift. 2 børn.
Lina har afsluttet sin speciallægeuddannelse i klinikken, og er pr. 1.1.19 en fast del af Lægerne på Bryggen.